Zagora promet d.o.o. je 01.07.2009. primljena u članstvo Jadran Grupe d.o.o.